Salati Tefriciye Faziletleri ve Okunuşu

Başlatan islam, Nov 20, 2016, 01:37 PM

« önceki - sonraki »

islam

Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde:

"Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse,üzerime çok çok salavat-şerife getirsin.Çünkü Allah-ü Teala,üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını,kederlerini giderir,rızkını çoğaltır,Allah'ın yardımı ile muradına nail olur." buyurdu.

Bu salavat-ı şerifeye,İmam Kurtubi hazretleri "Salavat-ı tefriciyye",diğer alimler ve meşayihler -bu salavat-ı şerife hürmetine muradlarının acilen meydana geldiğini gördüklerinden-"salat-ı nariyye",sır ehli de-kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğu için-"miftahu kenzil muhıyt- kainatı kuşatan hazinelerin anahtarıdır." diye isimlendirilmiştir.

İmam Kurtubi Hazretleri şöyle buyurmuştur:
 


"Bir mü'min,çok mühim bir işinin yapılmasını veya devamlı belanın ortadan kalkmasına vesile olması için salat-ı tefriciyyeyi 4444 defa okumalıdır.Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak,niyet ettiği şeyi ona muvaffak kılar,matlubuna ulaştırır.Her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allah sıkıntıyı giderir,bağlı işlerini açar ve gelecek zararları ondan uzaklaştırır.Bütün işlerini kolaylaştırır.Rızkına bolluk verir."

Şeyh Muhammed Tunusi:

"Kim salat-ı tefriciyyeyi her gün 21 defa okursa,sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar,yerden de nebatat gibi biter." buyurdu.

İmam Deynuri Hazretleri ise:

"Bir mü'min beş vakit namazdan sonra bu salavat-ı şerifeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse,rızkı kesilmez,maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır." buyurdu.

Hazinet-ül Esrar sahibi:

"Bir mü'min , günde 100 defa okumayı adet haline getirirse maksadına ulaşır,arzu ettiği şeye nail olur.Günde 1000 defa okuyan kimseye,hatır ve hayaline gelmeyen,gözle görünmeyen şeyler münkeşif olur." demiştir.

Hizb-ül Ebrar sahibi diyor ki:

"Bu salavat-ı şerifenin faydasını ; erkek,kadın,büyük-küçük kime haber verdimse,devam edenlerin hepsinin maksatlarına nail olduklarını gördüm.

1- Ashab-ı manasıptan niceleri amellerine nail oldular.

2-Şifasından aciz kalınan nice hastalar,bu salavatın bereketi ile şifa buldular.

3-Müderris bir alimin,yirmi senedir yakalandığı sara hastalığından,bu salavat-ı şerifeye devam etmesi sayesinde kurtulduğuna şahid olmuşumdur.

4-Bu salavat- şerifeye devam edenler,her türlü iç ve dış düşmanların şerrinden Allah'ın izni ile kurtulurlar."

İmam-ı Kurtubi:"Bu salavat-ı şerifeyi her gün kırk bir,yüz veya daha fazla okursa,Allah onun gam ve kederlerini giderir,işlerini kolaylaştırır,iç alemini de nurlandırır"diyor.
 
 
Duânın Türkçe Okunuşu

"Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek."

Duânın Mânâsı

"Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."