Namazı Üşenerek Kılmak-Münafıklık Alâmeti

Başlatan islam, Jan 12, 2017, 02:14 PM

« önceki - sonraki »

islam

Jan 12, 2017, 02:14 PM Son düzenlenme: Jan 12, 2017, 02:19 PM islam
Namazı Üşenerek Kılmak-Münafıklık Alâmeti

Nisa Suresi 142.Ayeti Kerime meali: "Münafıklar, ALLAH'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki ALLAH, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. ALLAH'ı pek az anarlar.

Kuran'ı Kerimi okurken mealine de bakıyordum.Mealen okuduğum ve dikkatimi velbeden ayet-i kerimelerin sonra çeşitli tefsirlerine bakıyordum… Evet can kardeşler namaza üşenere kalkmak-tembel tembel kalkmayı rabbimiz celle celalühü ayet-i kerimesindee münafıklık alameti olarak gösteriyor…

Acaba biz bu ayetin manasının neresindeyiz?

Sözü geçen ayet-i kerimenin bir kaç tefsirdeki anlamı:

Onlar namazı ağırdan alıp tembel tembel kılarlar. Ne sevap umarlar, ne de azaptan korkarlar. Onlar ALLAH rızası için değil, görsünler ve duysunlar, diye namaz kılarlar. ALLAH'ı çok az zikrederler.(Muhammed Ali Es-Sudari, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat: 1/39.)

"Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar." Yani ağır ağır, üşe-ne üşene kalkarlar. Zira onları namaza sevkedecek imanları yoktur. Onların namaz hususunda hiçbir niyetleri yoktur. Namazın manasını da düşünmezler. Bu onların dış görünüşlerinin sıfatıdır.

Cenab-ı Hak daha sonra onların çürük iç durumlarını da anlatarak şöyle buyurdu: "İnsanlara gösteriş yaparlar." Yani onların ihlâsı yoktur. Allahla hiç*bir irtibatları yoktur. Bilakis onlar sadece suni ve yapmacık bir tavırla hareket ederek insanların kendilerini görmelerini isterler, namazlarında gösteriş ve şöhret amacını güderler. Bunun için umumiyetle yatsı ve sabah namazlarından geri kalırlar.

Nitekim Buharî ve Müslim'in Sa/u'A'lerindeki bir hadis-i şerifte Peygam*berimiz (s.a.) şöyle buyurmaktadır: "Münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. İnsanlar bu iki namazdaki ecri bilselerdi sürünerek de olsa bu namazlarına gelirlerdi."

"Onlar ALLAH'ı çok az zikrederler."'Yani namazlarında haşyetullaha uymaz*lar, ne dediklerini bilmezler. Onlar namazlarından gafil ve habersizdirler. Ger*çekte ise onlar namazı pek az kılarlar. Hiç kimse görmediği zamanlarda ise hiç namaz kılmazlar.(tefsirül münir)

Evet arkadaşlar bu manaların hangileri bize baktı kendimizi orada hissen,kalben, ruhen hissettik… Bir sorgulayalım kıldığımız namazları, kendimizi….