Jun 19, 2018, 08:56 AM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Namaz Kilmayanlarin Çekecegi Azaplar

Başlatan islam, Jan 12, 2017, 03:06 PM

« önceki - sonraki »

islam

Dünyada olan alti azap:

Dünyada çekecegi azaplar:
1- Namaz kilmayanin ömründe bereket olmaz.
2- Allah(c.c.)ü teâlânin sevdigi kimselerin güzelligi, sevimliligi kendine kalmaz.
3- Hiçbir iyiligine sevap verilmez.
4- Duâlari kabûl olmaz.
5- Onu kimse sevmez.
6- Müslümanlarin birbirlerine yaptiklari iyi duâlarinin buna fâidesi olmaz.


Ölürken çekecegi azaplar:
1- Zelîl, kötü, çirkin can verir.
2- Aç olarak ölür.
3- Çok su içse de, susuzluk acisi ile ölür.


Mezarda çekecegi acilar:
1- Kabir onu sIkar. Kemikleri birbirine geçer.
2- Kabri Cehennem atesi ile doldurulur. Gece, gündüz onu yakar. Cehennem atesi dünya atesine benzemez.
3- Allah(c.c.)ü teâlâ, kabrine çok büyük yilan gönderir. Dünya yilanlarina benzemez. Hergün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an birakmaz.


Kiyâmette çekecegi azaplar:
1- Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanindan ayrilmaz.
2- Allah(c.c.)ü teâlâ, onu kizgin olarak karsilar.
3- Hesâbi çok çetin olup, Cehenneme atilir.)
Namaz kilmayanin ömründe, bereket olmaz. Ömründe, hayir ve menfaat görmez. Ömrü çesitli hastaliklarla, sIkIntIlarla geçer. Ma'nevî huzûru olmaz. Sahip oldugu dünyaliklar onu rûhî sIkIntIdan kurtaramaz"Abdullah b.amr b.as'tan (r.a)
Hz peygamber (s.a.v) bir gün namazı şu sözlerle anlattın:"Kim namaza devam ederse kıyamet günü onun için namaz nur,delil ve kurtuluş olur.Kİm de namaza devam etmezse onun nuru,delili ve kurtuluşu yok demektşr,o kişi kıyamette Karun,Fiavun,haman ve übey b.halef'le beraber olacaktır."

açıklama
namazı inkar ederek terk eden kafir olur,zira namaz islam'ın en önemli ve varlığı kesin olan şialarından dir. Bunuda alimler icma etmiştir. Her müslüman mutlaka namaz kılmalıdır,namaz olmazsa olmaz kabul edilen emirlerdendir. Namazı sürekli terk etmek bir müslümana yakışmaz ve resulullah döneminde de bunun örneği bulunmamaktadır,olsaydı mutlaka nakledilirdi. Namaz kılmayan ve sürekli terk eden kişinin problemleri halledilmeye çalışılır,kendisine konunun önemi,fayda ve zarar kısmı alimler tarafından anlatılır. Ancak yine kılmaz ve kılmamakta ısrar ederse iman ve amel açısından durumunda müctehidler ihtilaf ettiler:

a-Abdullah b.mübarek,ishak b.ahuye ve ahmed b.hanbel gibi bazı alimler bu kişinin küfre gireceğini söylediler;zira yukarıda geçen hadisler bunu göstermektedir.

b-Ahmed b.hanbel'den diğer rivayet ve cumhura göre ise bu kişi küfre girmez bilakis günahkar olur. Onun namazı terk etmesi haramdır. Delilleri Allah tealanın şu sözüdür:
'Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez,bunun dışındaki günahları dileğini kişiden affeder...'
namazı sürekli terk edenin ceza hukuku açısından durumunda ihtilaf edildi:

a-imam ahmed'e göre kılmamada ısrar ederse mürted olarak öldürülür.

b-İ.Malik,şafi ve ahmed b.hanbel'den gelen diğer rivayete göre ısrar eden kişi had cezası olarak öldürülür,tıpkı zina cezası gibi.

c-İ.ebu hanife ve ibn.hazm'a göre ısrar eden kişi öldürülmez,bilakis tazir cezası verir.

Bu konuda açık bir nas olmadığı için farklı ictihadlar bulunmaktadır.İslam devletinde bunlardan ümmetin maslahatına uygun olaı seçilir ve uygulanır.Ama devlet başka şekilde bir yugulama içinde ise kişiler söz konusu cezaları uygulanmaz.Zira ceza hukuk çok hassas, önemli ve hayati konulsrı ihtiva eder,ancak devlet bunları değerlendirir,karar verir ve uygular.
Namazı sürekli terk eden kişinin çok tövbe edip,hemen bu hatasından vazgeçmesi ve namaz kılmaya başlaması gerekir.zira müslüman küfürden koruyan en önemli şey namazdır.Allah doğrusunu daha iyi bilir.


sened:sahih müsned,II/169