Uzun Emel ile Kısa Emel Hususunda İnsanların Durumları

Başlatan islam, Feb 11, 2017, 10:14 AM

« önceki - sonraki »

islam

Her hususta insanlar değişik durumdadırlar. Onlardan kimi vardır ki dünyâda baki kalmayı umar ve daima bunu ister.
"Her biri bir yıl yaşatılmayı ister." (Bakara, 96)
Onlardan kimi de pîr-i fani oluncaya kadar yaşamayı îster. Pîr-i fani olmak kişinin gördüğü ömrün en uzağına varmak demektir. Bu dünyayı çok seven bir kimsedir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"İhtiyar, dünya sevgisinde gençtir velev ki ihtiyarlıktan ötürü onun göğüs kemikleri birbirine geçmiş olsun! Ancak Allah'tan korkanlar bu hükmün dışındadır. Onlar da pek azdır!"
Onlardan bir kısmı da bir sene yaşamayı ümit eder. Bir senenin ötesinin tedbirleriyle meşgul olmaz. Gelecek sene de nefsi için varlık takdir etmez. Bu kimse yazda kış için tedbir alır, kışta da yaz için! Bu bakımdan bir sene kendisine yetecek miktarı derlediğinde ibadetle meşgul olur.
Onlardan bir kısmı da yaz veya kış müddetini ümit eder. Yaz devresinde kış elbisesini kış devresinde de yaz elbisesini tedarik etmez. Bir kısmın ümidi de bir gün bir gecedir. O içinde bulunduğu gün için hazırlanır. Yarın için hazırlanmaz!
Hz. İsa (a.s.) şöyle demiştir:
"Yarının rızkı için boşuna kederlenmeyin!... Eğer yarın eceliniz ise onda rızkınız ecellerinizle beraber gelecektir. Eğer ecellerinizden değilse başkasının eceli için ihtimam göstermeyin!"
Onlardan bir kısmının emeli de bir saati geçmez. Nitekim Hz. peygamber şöyle buyurmuştur:
"Ey Abdullah, sabahladığında akşamlayacağını akşamladığında da sabahlayacağını düşünüp nefsine ümit verme!"
Onlardan başka bir grup vardır ki bir saat sonraya kalmayı bile düşünmez. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) biraz ilerideki suya gitmeden teyemmüm ederek şöyle demiştir:
"Suya yetişeceğimi nereden bileyim."
Öyleyse ey miskin insan! Ölüm senin kalbinde olsun; zira akıntı seni şiddetle sürükleyip götürür. Oysa sen nefsinden gafilsin! Belki de sen menzile yaklaşmış, mesafeyi zafere ulaşmak, ancak sana ganimet olarak verilmiş olan her nefesinde amel yapmana bağlıdır.