Çok Faziletli Salavat-ı Şerifeler

Başlatan islam, Feb 17, 2017, 11:56 PM

« önceki - sonraki »

islam

Çok Faziletli Salavat-ı Şerifeler

İDRİSİYE (TEVHİD) ZİKRİ
"Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vese'ahü ilmüllah…" diye üç defâ, sonra da; "Külillâhümme innî es'elüke bi nûr-i vechillah-il-azîm." sonra da; "Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb. Yâ zel-celâli vel-ikrâm."

Anlamı: "Allah'ın ilminin kuşattığı şeyler adedince ve her göz açıp kapama ve her nefes alışverişi adedince, her an lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlullâh."

--------------------------------------------------------------------------------
ÇOK FAZİLETLİ SALAVATLAR
Aşağıdaki Salavatlar Çok Faziletli ve Etkilidir.

Allâh C.C. Hazretleri Peygamber Efendimizin Şefaatlerine Nail Eylesin.AMİN.

Cübbeli Ahmet Hoca Efendinin Sohbetlerinde Bahsettiği Salavatı Şerifleri Aşağıda anlamları ile bulabilirsiniz.
 Cübbeli  Ahmet Hoca Efendinin Resmi Sayfasından Takip Edebilirsiniz

--------------------------------------------------------------------------------
Cuma Günü en az 1 - 10 100 Kere Okunacak Salavat ALİYYÜ'L- KADR SİĞASI
"ALLAHÜMME SALLİ VE SELLIM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN NEBİYYİL ÜMMIYYİ EL HABİBİL ALİL KADRİ EL AZİMİL CAHİ VE ÂLÂ ALİHİ VE SAHBİHİ"
-------------------------------------------------------------------------------

 Salavat-ı Fatih Kilitli kapıları açar
"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym" 


BİR DİLEĞİN OLMASI İÇİN 2 REKAT NAMAZ KILIP 1000 YA LATİFİ 100 SALAVATÜ FATİHİ OKUYANIN DİLEĞİ OLUR..
Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. 
Cevaben:
"Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır." buyurmuşlardır.
Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür. 

-----------------------------------------------------------------------------------
"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi  Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn."

Manası:"Ey Allah'ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed'e ve ali ashabına, her an zaman Sen'in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyle

Bu salatın 1 tanesi 100 Milyon salata denktir. Her kim bir müslüman kardeşiyle mushafa ederken bu salavatı on kere okursa Allah'u Te'ala' ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar. --------------------------------------------------------------------------------------------

"Allâhümme salli âlâ Seyyidinâ Muhammedin tıb-bi'l-kulûbi ve devâihâ, ve âfiyeti'l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri'l-ebsâri ve zıyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim."

Anlamaı : Ey Allah'ım! Kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Hz.Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

"Allah'ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)'e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin."

Çözülmez düğümleri çözen, salavat diye anılıyor, bu salavat. Her türlü olmazı oldurur denilmektedir.

Bir kimse sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki salavat-ı şerifeyi (51) defa okuyup arkasından Allah rızası için iki rekat namaz kılsa ve kılınan namazın birinci rekatında Fatiha ile Elem neşrah leke'yi, ikinci rekatta da Fatiha ile birlikte "Kul ya eyyühel kafirun" ve "İza cae nasrullah" surelerini okusa, Yüce Allah (CC) o kimsenin kıldığı bu namazın her rekatı için yüz şehit sevabı verir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 صلاة نور الأنوار
Salavatı Nurul Envar - IŞIKLARIN IŞIĞI
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ
يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ ، وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ ، وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ، وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ 
نَصْر مِنْ اللَّه وَفَتْح قَرِيب فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryagıl ağyar* Ve miftahi babil nesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih*
ya evvelel evvelin ve ya ahiral ahirin ve ya zel kuvvetil metin ya rahimel.
mesâkîn veyâ Erhamer-râhimîn erhamer-râhimîn nasrun minallahi ve fethun karib Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn.Çok Faziletli bir salavat 7-21-100 defa okunur. 41 gün devamlı okunmalıdır. 

ALLAH'ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed'in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah

2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah

3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allâhumme Salli

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﴿﴾ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم ﴿﴾ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allâhumme Barik

اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﴿﴾ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم ﴿﴾ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Salavat-ı Şerif -  Salât-ı Münciyye Duâsı

Duânın Türkçe Okunuşu:
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."
--------------------------------------------------------------------------
Alıntı
اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
[size][font]
Salatı Tefriciye
 Okunuşu;
"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek."

Salatı Tefriciye
 Anlamı

"Allah'ım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

Bu Salavat-I Şerifi okumadan Önce 21 Kere "Estağfirullâh el aziym ve etûbü ileyh" diye istifar etmeli.

Selati Tefriciye duası, birçok ihtiyaç ve problemlerden çarçabuk kurtulmak amacı ile okunur. Okunma amaçları;
Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda
Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.
Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.
Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah'u Teala'nın izniyle kurtulur.
Hastaya okunmaya devam edilirse Allah'u Teala'nın izniyle şifa bulur.
Bu salavat- şerife'ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah'u Teala'nın izniyle kurtulur.[/font][/size]

cihad2

Allah razi olsun