Cemaatla Namaz Kılmanın Önemi

Başlatan islam, Feb 25, 2017, 04:32 PM

« önceki - sonraki »

islamMuhterem Müslümanlar!

İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir Cuma ve senede iki kez bayram namazlarının topluca kılınması bu önemden kaynaklanmaktadır. Cemaatle namaz, oluşturulmak istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi ve hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcısı ve devam ettiricisi olmaktadır. Yani cemaatle namaz Yüce dinimizin bir sembolü ve şiarıdır. Hutbemin başında okuduğum ayette: "Namazı kılın, Zekatı verin, rükü edenlerle birlikte siz de rükü ediniz"1 buyurulmuştur.

Peygamber Efendimiz hayatı boyunca cemaate namaz kıldırmış, hastalandığında ise cemaate katılarak Hz. Ebû Bekir'in arkasında namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem (s.a.v.) hadisi şerifte: "cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmiyedi derece daha faziletlidir. Eğer mü'minler yatsı ve sabah namazlarının cemaatle kılınmasının sevabını bilseler emekleyerek camilere koşarlardı. Yatsı namazını cemaatle kılanlar, gece yarısına kadar namaz kılmış sayılırlar. Sabah namazını cemaatle kılanlar ise, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olacaklarını haber vermiştir."2 Sevgili Peygamberimiz: "eğer müslümanlar birinci saftaki fazileti bilseler orada yer bulabilmek için aralarında kur'a çekmek zorunda kalırlardı, eğer camiye erken gitmenin sevabını bilseler, önce gidebilmek için yarışırlardı." 3 "Camilere devam edenleri görürseniz onların cennetlik olduklarına şahitlik ediniz,4 buyurmuştur. Başka bir hadiste de; "günahların bağışlanmasını, derecelerin yükselmesini sağlayan iyiliklerden biri de camiye giderken atılan adımlardır."5 "Kıyamet günü arşıâlânın gölgesinde istirahat edeceklerden biri de; camilere gönül veren, cemaate devam eden Müslümanlardır.6

Değerli Müminler!

Müslümanların, huşu ve huzurla namaz kılmaları ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmeleri, davranışların en güzeli, ibadetlerin en mükemmelidir. Müslümanların bir arada bulunması, safların düzgün tutulması namazların kabulüne ve ruhların tekamülüne bir sebeptir. Makam mevki gözetilmeksizin, fakir zengin ayrımına gidilmeksizin, insanların fiziki yapısına bakılmaksızın, herkesin bir olan Allah'a ibadet etmek üzere bir araya gelmesi İslam'ın güzelliğinin yansımasıdır. Cemaate gelinmesi sonucunda insanların arasında bulunan dostluk, muhabbet, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı gözlenmektedir. Böylece insanlar arasındaki birlik ve beraberlik artmaktadır. Cemaatle namaz kılmanın önemine dair bu ve benzeri hadislerden ve ilgili âyetlerden hareketle Şâfiî mezhebinde gücü yeten erkeklere farz-ı kifâye Hanefî mezhebinde ise, müekked sünnettir.

Aziz Müslümanlar!

Cami ve cemaatin bu fazilet ve güzelliklerinden istifade edebilmek için, gözetmemiz gereken bir takım incelikler vardır. Camiye gelirken güzel ve temiz elbise giymeli, mümkünse ağır olmayan güzel koku sürmeli, soğan, sarımsak gibi başkalarını rahatsız edecek şeyler yememelidir. Özellikle ayak ve çorap temizliğine dikkat edilmelidir. Camide namaz, zikir, Kur'an, tesbih ve dua ile meşgul olunmalıdır. Camide başkalarının ibadet huzurunu bozacak söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Câmiye girince de, namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanacağını bilmelidir. Resulullah (s) bir Hadis-i Şeriflerinde: "Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, orada kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler: Allahım! Ona merhamet et! Allahım! Onu bağışla! Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye dua ederler."7 buyurmuştur.

1-Bakara: 2/43

2-Riyazü's-Salihîn, C.2.

3-Riyazü's-Salihîn, C.2 .

4-Riyazü's-Salihîn, C.2 .

5-Riyazu's-Salihîn, C.2.

6-Riyazü's-Salihîn. C.1.

7-Diyanet İlmihali, c.1, s.272