Aug 19, 2017, 08:21 PM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
Link Paylasimi / Tecvidli Kuran Ögreniyorum
Son İleti Gönderen islam - Aug 18, 2017, 05:55 AM
Tecvidli Kuran Ögreniyorum

http://kuran.diyanet.gov.tr/elifba
2
Genel / Cuma Gününün Bilinmeyen Mucize...
Son İleti Gönderen islam - Aug 18, 2017, 05:00 AM


Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.
Cuma gecesi Kehf Sûresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.
Cuma günü gusledenin günahları affolur.
Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.
Cuma günü oruç tutan için, on ahiret günü oruç sevabı yazılır.
Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun.
Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.
Cuma günü seksen salevat getirenin, seksen yıllık günahı affolur.
Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.
Cuma günü veya gecesi Duhân Sûresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.
Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.
Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.
Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.
Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.
Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri nasaraya[Hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.
Cuma gecesi Yâsîn Sûresini okuyanın günahları affedilir.
Allahü teâlâ her Cumâ günü altıyüzbin kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.
Köle, kadın, çocuk ve hasta dışındaki bütün Müslümanlara cemaatle cuma (kılmaları) farz-ı ayındır.
Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır.
3
Dualar / Semayı ve Yerleri Titreten Dua
Son İleti Gönderen islam - Aug 10, 2017, 04:45 AM
Semayı ve Yerleri Titreten Dua

Hazreti İsa(a.s)'ı öldürmek için toplanan Yahudilere karşı Cebrail(a.s) gelip İsa(a.s)'a bu duayı öğretti.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ MUHAMMEDin ve ala ali seyyidinâ Muhammed

"Allahümme inni es'elüke bismikel ehadil e'azz.Ve ed'ükellahümme bismikel azıymil vitr.Ve ed'ükellahümme bismikel kebiril müte'alillezi mele'el erkâne küllehâ en tekşife anni mâ sabahtü ve mâ emseytü fih."

Allâhümme salli alâ seyyidinâ MUHAMMEDin ve alâ ali seyyidinâ Muhammed

Manası:
"Ey yüce Rabbim'Ehad ismin ile senden istiyorum.Allah'ım! Azim isminle sana yalvarıyorum.Allah'ım,kainatın her zerresinde varlığını hissettiğim yüce kebir ismin hürmetine sabahlayıp akşamladığım zaman içinde üzerime gelecek her türlü belayı benden uzaklaştır."

İsa(a.s) bu duayı okuyunca Allah Teala yahudilerin gözlerinden onu gizleyip,semaya kaldırdı.peygamberimiz şöyle Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki,her kim bu duayı okursa Arş-ı Ala ve yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri tirtir titrer ve Allahü Teala meleklere:

"Bu kulumun dünyevi ve uhrevi muradını verdim,sizlerde şahid olun."buyurur
4
Genel / Mezarların sessizliği sizi ald...
Son İleti Gönderen islam - Jul 27, 2017, 10:36 PM
Mezarların sessizliği sizi aldatmasın!

Tefekkür-i mevte devam etmek pek mühim ibâdetlerdendir. Ölümü anmağa devam edenin kalbinde, dünyaya karşı olan meyl-i muhabbet azalır. Dâimî olarak tefekkür eden, dünyanın, değer verilmeyecek bir mekân olduğunu yakînen bilir. Bu bilgi kendisinden hâsıl olunca, dünyaya değeri kadar önem verir.
28 Temmuz 2017 Cuma


Hiç bir gün yoktur ki, bir ahbabımızın veya tanıdığımızın ölümünü, âhirete intikal ettiğini duymuş olmayalım.

Omuzumuzda cenâzeleri kabristana götürmemize rağmen kendimiz için bir ibret dersi alıp; mütenebbih olabiliyor muyuz? Bu bizim basîret gözümüzü açıp da Allah teâlânın rızâsı yolunda, âhiret için hazırlıklı olmamıza sebep teşkil ediyor mu? Aynı ölümü kendimizin de tadacağımızı unutuyor muyuz?

Basîret sahipleri için cenâze bir ibret levhasıdır. Ne yazık ki insanoğlu gâfildir. Kendisinin fânî olduğunu bildiği hâlde, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi var kuvvetiyle dünyaya çalışır. Ne kadar kaçınırsa kaçınsın âkibet kara toprağa gömülecektir.

Tefekkür-i mevte devam etmek pek mühim ibâdetlerdendir. Ölümü anmağa devam edenin kalbinde, dünyaya karşı olan meyl-i muhabbet azalır. Dâimî olarak tefekkür eden, dünyanın, değer verilmeyecek bir mekân olduğunu yakînen bilir. Bu bilgi kendisinden hâsıl olunca, dünyaya değeri kadar önem verir. Asıl çaba ve gayretini âhiret hazırlığına hasreder. Fânî dünyamızda, kısa bir müddete sıkışan istikbalimiz için her türlü zahmetlere katlanarak, hazırlık yapıyor isek dâimî hayatımız için neden elimizden gelen gayreti sarfetmeyelim? Bâkîyi, fânîye tercih etmeliyiz.

YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ AHİRETE HAZIRLANMAK

Bu sözlerimizden dünyayı terk mânâsı anlaşılmamalıdır. Bir mü'min hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışacak, yarın ölecekmiş gibi âhirete hazırlanmış olacaktır. Kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesi, ihlâs ile Allah teâlânın rızâsını celp için yapılan ibâdetler, ictimâî hizmetler ve hayrâtlar âhiret hazırlıklarındandır.

Dünya, her ne kadar zemmedilmiş ise, âhiretin tarlası mesâbesinde olduğu için, vazîfelerimizi en fâideli şeylere hasretmesini bilirsek işte o vakit dünyaya aldananlar değil dünyadan istifâde edenlerden oluruz ve dünyanın bize hizmet ettiğini görürüz.

Rasulü Ekrem -sallallahu aleyhi ve selem- Ebû Zer'e buyurdular.

"Mezarları ziyâret et ki, bu sâyede âhireti hatırlarsın. Ölüleri yıka! Çünkü düşmüş olan bedenlerle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl, belki o senin kalbine hüzün verir. Mahzun insanlar ise Allah'ın himâyesindedir."

Gene buyurdular:

"Kim bir kardeşinin mezarını ziyâret eder ve onun başında oturur ise, ölü onunla ünsiyet eder. Kalkıncaya kadar onu dinler, kalkınca onu uğur­lar."

MEZARLIĞIN SESSİZLİĞİ SİZ ALDATMASIN

Bir defa Osman bin Affan bir kabrin başında durdu ve ağladı. Yanındakiler kendisine dedi ki:

- Sen cenneti cehennemi hatırladığında ağlamıyorsun da bu kabri görünce niçin ağlıyorsun?

Osman zinnureyn -radıyallahu anh- cevâben:

- Kabir âhiret yolculuğundaki konakların ilkidir. Eğer kişi bu ilk konakta paçayı kurtarabilir ise ondan sonrası daha kolaydır. Eğer orada paçayı kurtaramaz ise ondan sonrası daha zordur.

Semmakoğlu Muhammed -kuddise sirruh- mezara bakarak şöyle derdi:

- Bu mezarların sessizliği sizi aldatmasın. Orada pek çok gamlılar vardır. Onların müsâvî görünüşleri sizi aldatmasın! Onlar arasında biri birinden çok farklı olanlar vardır.

İmam Gazâlî -kuddise sirruh- buyurur:

- Ölüm büyük bir iştir. Büyük bir tehlikedir. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Hatırlasalar da kalblerine fazla tesir etmiyor. Çünkü kalbleri dünya meşgalesine öyle dalmıştır ki, kalblerinde başka bir şeye yer kalmamıştır. Bundan kurtuluş çaresi, bazen bir yere çekilmek ve bir saat kadar dünya meşgalesinden uzak durmaktır.

Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri-1. s. 221-226

Kaynak: Sadık Dânâ, Altınoluk Dergisi, 377. Sayı
5
Genel / Ynt: Cumaniz Mübarek Olsun
Son İleti Gönderen islam - Jun 30, 2017, 11:13 AM
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.
6
Genel / Ramazan Bayraminiz Mübarek Ols...
Son İleti Gönderen islam - Jun 25, 2017, 05:21 AM
Esselamun alyekum Tüm islam aleminin Ramazan Bayrami Mübarek Olsun Rabbim nice nice ramazanlar görmegi nasip etsin insAllah
7
Offline Kitaplar / Mahmud Esad Coşan Tefsir Sohbe...
Son İleti Gönderen islam - Jun 16, 2017, 03:15 PM
Mahmud Esad Coşan Tefsir Sohbetleri pdf formatinda indir


https://archive.org/download/tefsirsohbetleri/tefsir1.pdf

https://archive.org/download/tefsirsohbetleri/tefsir2.pdf

https://archive.org/download/tefsirsohbetleri/tefsir3.pdf

https://archive.org/download/tefsirsohbetleri/tefsir4.pdfTAKDİM

     Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi, kırk yılı aşan hocalık hayatı boyunca (1960-2001) muhtelif camilerde ve toplantılarda dînî konuşmalar yapmakta idi. Zaman zaman tefsir dersleri de yapmakla beraber, bu konuşmalar daha çok hadis-i şeriflerin okunması ve izah edilmesi tarzında oluyordu. Son yıllarında, bu hadis sohbetlerine ilâve olarak, Ak-Radyo'da tefsir sohbetlerine başladı (29. 09. 1998). Bu sohbetler bir saat kadar sürüyordu ve salı akşamları radyodan yayınlanıyordu. 4 Şubat 2001 günü elim bir trafik kazası sonucu vefat edinceye kadar devam etti.

     Hocaefendi bu sohbetlerinde İbn-i Kesir tefsirini takip ediyordu. Zaman zaman Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsirinden ve İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri'nin tefsirinden nakiller yaptığı da oluyordu. Fâtiha'dan başlayıp, sırayla her sohbette birkaç ayet okuyup izah ederek sohbetlerini sürdürüyordu. 30 Ocak 2001 günü yaptığı son tefsir sohbetinde, Bakara Sûresi'nin 224. ayetine kadar gelmişti.

     Sohbetlerde, önce o gün izah edilecek ayet-i kerimelerin metinleri okunuyor, kısaca meali veriliyor. Sonra ayetlerin sebeb-i nüzûlü hadis-i şeriflerle izah ediliyor. Ondan sonra, ilgili diğer ayetlerle ve hadis-i şeriflerle ayeti kerimelerin açıklaması yapılıyor. Ashabdan, tabiinden görüşler naklediliyor. Sohbetin sonunda da, çıkartılacak dersler anlatılıyor ve günümüzde neler yapmamız gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuluyor.

     Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin teşvikleri ile hazırladığımız bu çalışmamızın, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması yönünde okuyucuya faydalı olacağını ümid ediyoruz. Katkıda bulunan herkese; özellikle kaset çözümünde yardımcı olan M. Zâhid ve M. Esad Erkaya'ya, tashihte yardımcı olan Mustafa Salim ve Durmuş Gültekin'e; fotoğraflar ve teknik yardımları için H. Ali ve Abdüllatif Erkaya'ya teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA
​Sincan, Haziran 2002
8
Link Paylasimi / Mahmud Esad Coşan Kitaplari ok...
Son İleti Gönderen islam - May 29, 2017, 04:50 AM
Mahmud Esad Coşan Kitaplari oku


http://errahman.de/oku/kitaplar/
9
Link Paylasimi / Arapça Klavye
Son İleti Gönderen islam - May 29, 2017, 04:45 AM
10
Dini Sohbetler / Günahlardan arınma ayı Ramazan
Son İleti Gönderen islam - May 26, 2017, 06:54 PM
Günahlardan arınma ayı: Ramazan

Mübarek ramazan ayı geldi.
Hayırlı olsun. Bu gece ilk sahura kalkacağız. İlk niyetimizi getireceğiz.
Ve ilk orucu tutacağız. Rabbim hepimize nasip etsin.
Bu ramazanı da hem ailelerimiz, hem ülkemiz ve hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın.
Ramazana girerken bazı hatırlatmalarda bulunayım istedim:
İftara acele ediniz:
Efendimiz iftarı hurma veya su ile açardı. İftarı geciktirmezdi.
Sizler de buna uymaya çabalayınız.
İftar öncesi sofraya oturup yemeği beklemek sünnettir. Ezandan sonra namaza geçmeden mutlaka orucunuzu açınız.
Yüce Allah iftarı bekleyen kullarını meleklere över.
Gündüz Kur'an okuyunuz:
Gündüz Kur'an-ı Kerim okuyalım.
Okuduğumuz ayetlerin tefsirlerini okuyalım.
Rabbimiz bizden ne istiyor. Bunu yeniden anlayalım. Öğrendiğimizi uygulayalım.
Tek başına mealle yetinmek bizi anlam hatasına düşürebilir. Mutlaka bir sağlam tefsir bulunduralım. Elmalılı, Sabuni bu hususta uygun tefsirlerdendir.
Sahuru ihmal etmeyiniz:
Gece geç saatte yemek yiyip uyumak yerine sahura kalkmak uygun olur. Diğer ümmetlerin orucunda sahur yoktur.
Sahur bizim dinimize özel bir fırsattır.
Zira sahur esnasında yapılacak duayı unutmamak lazım. Sahur gecenin özel bir anıdır. O anı dua, Kur'an ile dolduralım.
Hanımlara yardım edelim:
Hanımlar da bizim gibi oruç tutuyor ama her şeye de onlar koşturuyor.
Yoruluyorlar. Bizim onları yormamamız lazım. Yemeği onlar yapıyorsa tabakları da biz dizelim. Çorbayı karıştıralım.
Sevabı ve yorgunluğu paylaşalım.
Gıybet etmeyelim:
Gıybet, söz taşımak, boş söz konuşmak her zaman haramdır, çirkindir. Ama ramazanda bu çirkinlik, sorumluluk daha da artar.
Onun için ramazanda elimize, dilimize, kulağımıza hâkim olalım.
Çirkin söz söylemeyelim:
Çirkin söz yakışıksızdır. Kişiyi ahirete borçlu götürür. Onun için boş yaşamış, boş inanmış, ahirete de bomboş ve ama yığınla günahla gidecek kişilerle muhatap olmayın. Ortalıkta dolaşan, sosyal medyada köşeleri tutmuş bu insanları ahiretteki hesapla baş başa bırakın.
Onlara da hidayet duası yapın. Belki tutar.
Tövbe edelim: Bu ayda tövbe önemli: Her anınızı, her vesileyi fırsat bilip tövbe ediniz, duanızı yoğunlaştırınız.
Kabirleri ziyaret ediniz:
Ölülerinizi mutlaka ziyaret ediniz. Onlara selam, dua ve Fatiha gönderiniz.
Salat ve selam getiriniz:
Ramazanda bol bol salat ve selam getiriniz.
Özel zamanlarda, özel gayretler daha çok karşılık görecektir.

EFENDİMİZİN "OKU" BUYURDUĞU DUA
Peygamberimizin eşi Hz. Cüveyriye bir gün sabahtan günün ilerleyen saatlerine kadar tesbihat okudu.
Dualar yaptı.
Hz. Peygamber (s.a.v.) mescitten döndüğünde, eşinin hâlâ tespih yaptığını gördü.
"Bütün bir gün böyle miydin" diye sordu. Eşi "evet" cevabını verince Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Ben senden sonra dört kelime söyledim ki bu dört kelime senin bütün yaptıklarını geçer.
Bunları her gün üç defa oku." Sonra şöyle buyurdu:
"Şöyle de:
Sübhanellahi ve bi hamdihi adede halkihi Rida nefsihi ziynete arşihi ve midade kelimatihi." "Yüce Allah'ı yarattığı sayısında, kendisinin razı olacağı kadarınca.
Arşının ağırlığınca.
Yarattığı kelimeler uzunluğunca hamd ile tesbih ederim. (Müslim, 2726)

RAMAZANDA YOKSULLARI UNUTMAYINIZ
Çevremize bakalım. Komşularımıza, fakirlere, muhtaç kardeşlerimizi bilemiyorsak bilenlere başvuralım.
Zekâtınızın ötesinde sadakamızı da avuçlarına koyalım.

Gerçek muhtaçlar dilenmez.
Utandıkları için. Onları arayıp bulalım.
Kimseyi kovmayalım. Azarlamayalım.
Günahkârları da iftara davet ediniz Sofranıza sadece sizin gibi dini hassasiyetleri olanları değil, günahların çemberinden çıkmayanları da davet ediniz.
Belki o manevi halden etkilenir ve sizinle aynı yola koyulur.

Nihat Hatipoglu
Sayfa1 2 3 ... 10