Mar 19, 2018, 05:02 AM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Son İletiler

Sayfa 1 2 3 4 ... 10
11
Salavat-i Şerifeler / Salavat-ı Şerifeler Hususunda ...
Son İleti Gönderen islam - Jan 16, 2018, 08:38 PM

SALAVAT-I ŞERİFELER HUSUSUNDA KISSALAR

Süfyan-ı Servi anlatıyor:"Kabe-i Mükerreme'yi tavaf ediyordum.Her adımında salavat-ı şerife getiren bir kimseyigördüm.Ona sordum:-Her makamın bir duası vardır.Neden dua etmez de hep salavat-ı şerife getirirsin?"O kimse bana cevap olarak dedi ki:-Hac niyeti ile babamla beraber yola düştük.Yolda, babam vefat etti.Birdendire,yüzüsimsiyah, gözleri gök gök ve başı hınzır başına döndü.Yanımızda bulunanlardan utandığımiçin konuyu kimseye açamadım.

Gece oldu.Babamın yüzünü örttüm ve büyük bir şaşkınlık içinde ne yapacağımı düşünürken uykum geldi.Rüyamda çadırın içinde birisinin girdiğini gördüm.O güne kadar onun kadar güzel yüzlükimseyi görmemiştim.Güzel kokusu yalnız bizim çadırı değil,her yeri doldurdu.İzzet ve vakarile gelip, babamın başucuna oturdu.Yüzünden perdeyi kaldırdı. Mübarek elini, babamınyüzüne sürdü.Birden üzüntüm sevince, zulmetim nura tebdil oldu.Çünkü babamın yüzüevvelkinden daha güzel olmuştu.O zat kalktı,gitmeye hazırlanırken,ona:-Kimsiniz? Diye sordum.Beni ve babamı, bu gurbet diyarında, bu büyük beladan ve halk içinde utanmaktan kurtardınız. O zat:-Sen beni tanımaz mısın?

Ben sahibül Kur'an, Muhammed Mustafa (s.a.v.)'yım.Senin baban,gerçi günahkar idi.Lakin , bana çok salavat getirirdi.Böyle bir musibete düçar olduğunu,bunun salavat-ı şerifesini bana getiren melek gelip haber verdi.Ben de gelip, onu bu beladankurtardım.Uykudan uyandığım zaman, çadırın içi güzel koku ile dolmuştu.Babamın yüzünüaçtım,yüzü nurlanmış, gözleri ve rengi güzelleşmişti.Bundan böyle artık ol hazreti seyyidilbeşerin salavat-ı şerifesiyle devamlı meşgul olacağım .Ta ki şefaatine nail olayım ve bütüntehlikelerden korunayım.Adamın biri salavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş.Bir gecerüyasında,Resulüllah(a.s.)'ı görmüş.Fahr-i kainat Efendimiz kendisine hiç iltifatbuyurmamışlar.

Mübarek yüzlerini, başka tarafa çevirmişler.Adamcağız, ağlayıp sızlayarak:-Ya Resulallah! Bana kızmana sebep nedir? Diye sormuş.Hazreti Peygamber (s.a.v.):-Ben seni tanımıyorum,buyurmuş.O kimse de: "Aman ya Resulalllah! Ben senin ümmetinden bir dertliyim." demiş. "Hemalimlerden işittiğime göre: Ben,ümmetimi kişinin evladını bildiğinden ziyade bilirim."Buyurmuşsunuz Beni nasıl tanımazsın?


Hazreti Fahr-i Alem cevaben:-Gerçekten öyledir.Ama ,sen bana salevat getirmiyorsun.Ben ümmetimi getirdiği salavatkadar tanırım, buyurmuş.Adamcağız, korku ve dehşet içinde uyanmış ve o günden sonra , her gün yüz defasalavat-ı şerife getirmeyi adet edinmiş.Günlerden bir gün, yine rüyasında Hazreti Peygamber(s.a.v.)'i görmüş ve şu müjdeyi almış:-Seni tanıyorum,ahirette sana şefaat edeceğim.

Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der:-Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık ben şöyle selamalırım:-Benden de ona selam olsun.Ayrıca onun için Allah'tan rahmet ve bereket diliyorum."Resulüllah (s.a.v.)'a salavat okumanın faziletini anlamak istiyorsan Allah Teala'nın şu emrinebak ve iyi düşün:"Allah ve melekleri peygambere salavat okurlar.

Ey iman edenler!Siz de ona salavat getirinizve tam bir teslimiyetle selam veriniz."Diğer ibadetler için Allahü Teala, sadece kullarına emir verdi.Ama resulallah'a salavat böyleolmadı.Önce bizatihi kendisi ona salavat okudu ve ona salavat okumak için melekelere emirverdi.Bundan sonra da mü'minlere salavat okumaları emrini verdi.İşte,bundan anlaşılıyor ki,Resulüllah'a salavat, çok faziletli bir  ibadettir.
12
Genel / Noel Kutlama, Putperest Roma'y...
Son İleti Gönderen islam - Dec 30, 2017, 12:28 PM

Noel Kutlama, Putperest Roma'ya Dayanan Bir Hurafedir

Noelin tanım ve tarihçesine baktığımız zaman, görülen odur ki, noel tam bir Ortaçağ hurafesidir. Hz. İsa (as) doğumu onuruna genellikle 25 Aralık tarihinde bir Hıristiyan yortusu olarak kutlanan noel, aslında Hıristiyanlığın tahrif edilmiş şeklinde bile kabul görmeyen, dinle bağlantısı olmayan bir ibadettir.

Noel geleneğinde Hıristiyan âleminde bir ittifakın bulunmadığını görüyoruz. Bazı kaynaklar, bir Roma görüşünde noelin 336 yılından daha önceki tarihlerde Roma'da Hıristiyan yortusu olarak kutlanmaya başladığını belirtmektedir. Fakat Doğu'da Kudüs hariç, bu kutlama günü bütün Hıristiyan merkezlerinde kutlanılan, etifanya yortusunun tarihi 6 Ocak'tır. Bu yortuda hem Hz. İsa (as)'ın doğumu ve hem de vaftiz edilmesi birleştirilerek kutlanmaktadır. Sonradan Doğu kiliseleri, tarihlerini değiştirerek 25 Aralık'ı benimsemiştir. Yalnız Ermeni kiliseleri ise bazı gerekçelerle bu tarihi benimsememiş ve noel kutlamalarına asla itibar etmemiştir. Ermeniler noeli Hıristiyanlık dışı görerek kiliselerinde daha radikal ve tutarlı, Ermenice bir tavra sahip oldukları vurgulanabilir.

Hıristiyan Batı, bugün 25 Aralık'ı noel yortusu olarak kutluyor, ama kendi geçmişlerinde bu tarihe rastlayan bir kutlama görülmemiştir. 25 Aralık'ta İran tanrılarından Mitra'nın doğum gününün kutlandığını görüyoruz. Noelde kullanılan çam ağaçları ise Hıristiyanlıktan çok önce Ortaçağ'dan beri yapılmakta olan ateş ve ışık törenlerinde kullanılmakta olan sembollerdir. Hindi kesme ise hint kültüründen gelme olabileceğini düşünmek daha da mantıklıdır. Her halükârda noelin bir "Hıristiyan mevlidi" olduğunu düşünürsek bile, bugün olayın dini anlamı ile hiçbir ilgisinin kalmamış olması bir yana, Müslüman olduklarını iddia eden zavallı toplulukların ilgi ve alakası nedir? Niçin Müslümanca kendi inandığı önderi, rehberi, Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (sav)'in doğum gününe kendi mevlitlerinde göstermedikleri ilgiyi Hıristiyan mevlitlerinde duymaktadırlar, neden? Düşündürücü ve üzücü değil midir? Müslümanlar yüzelli yıla yakın bir zamandan beri Batı medeniyetinin tesir sahası içine girmişler ve kendi öz kültür ve medeniyetlerine yabancı kalmışlardır. İbn-i Haldun şöyle diyor: "Fethedilen milletler, Fatih milletlerin örf ve âdetlerini benimser" ifadesinin acı gerçeğini yaşıyoruz. Müslümanlara sizler Müslümansınız, Hıristiyanların yılbaşını kutlamayı bırakın, etmeyin, gitmeyin demekle, bunu önlemek mümkün değildir. Sebepler değişmedikçe, neticeler değişmez. Yapılacak iş, ancak Müslümanların kendi kültür ve medeniyetlerini yükseltmelerini ve yarışta Batı'yı geçmeyi sağlamaktır. Fethedilmiş zavallılığından fatihlik şerefine geçmedikçe kurtuluş olmaz.

Musevilerin kendilerine mahsus dini bir takvimleri vardır. Aralarında bunu kullanırlar. Biz Müslümanların takvimi ise Hicret-i Nebeviyye ile başlayan kameriye takvimidir. İşte kendi kültürümüze yabancılaşmamız, sadece dış değerlerimizi koruyamamışızdır. İç ve dış değerlerimizi kaybettiren, onların emperyalist zihniyetli baskıları olmuştur. İslâmi takvimi ihmal edişimizin suçunu sadece takvim devriminin üzerine atmakla mesuliyetten ve vebalden kurtulamayız. Bunun asıl suçu Müslümanlardadır. Biz kendi değerlerimizi koruyamamışız. Masonların, siyonistlerin ve ateistlerin tek kelime ile düşmanlarımızın üzerine atıp kendimizi temize çıkarma sevdasından vazgeçmeliyiz. Mesele, İslâmi kişilik meselesidir. Önce bunu korumalı ve buna sahip olmalı ve bunu korumak için tabii hukuk prensiplerinin ve evrensel insan haklarının beyannamesinin tanıdığı bütün imkânlarla çalışmalıyız. İlimde, kültürde, aksiyonda, ahlâkta, sanatta, estetikte muarızlarımızı geçmeliyiz. Onlardan daha güçlü, daha çalışkan, daha şecaatli olmalıyız. Netice itibariyle diyoruz ki, şikâyetle, sızlanmakla bir yere varamayız. Kendimize, özümüze, benliğimize, kültür ve medeniyetimize, İslâmi kişilik ve kimliğimize dönmek mecburiyetindeyiz. Güçlü ve olgun Müslüman olursak, Yahudi ve Hıristiyanların kimliğini reddedersek, putperest Roma ve Hıristiyan Avrupa'nın noel zihniyetiyle değil de, Kur'ani ve Peygamberî hayatı benimsersek, kurtuluş olur diyoruz.

FETHİ KOZAN
13
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen islam - Dec 16, 2017, 07:56 AM
Hocam  anlatamadim cuz değil
Sayfa sayfa hatimine  ulasamiyorum.
Kardesim online dinleme bölümlerinde cikan bir sorun nedeniyle simdilik ulasima kapattik insAllah en kisa zamanda yine acilacak
14
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 13, 2017, 08:54 AM
Hocam  anlatamadim cuz değil
Sayfa sayfa hatimine  ulasamiyorum.
15
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 12, 2017, 07:36 PM
Sayfa  sayfa dinliyordum şimdiye kadar
Şimdi maalesef  olmuyor
16
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen islam - Dec 09, 2017, 05:17 PM
Selamun aleykum kardesim bahsetiginiz hatim yukaridaki linklerde yok asagidaki linkten indirebilirsiniz

https://archive.org/download/Abdulkadir-Sehitoglu-Hatim
17
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 09, 2017, 10:48 AM
Abdulkadir sehitogulu hatimine  neden ulasamiyorum
18
Genel / En basit ama en etkili istihar...
Son İleti Gönderen islam - Nov 23, 2017, 02:23 PM
En basit ama en etkili istihare
En basit ama en etkili istihare (hayırlı olanı sor öğren) : 
Seyyid Alizade nin şirat ül islam kitabında etkili bir istihare (hayırlı olanı danışma bir bilene sorma) babında uyguladığı ve kesin sonuca vardığı bir yöntemden bahsetmek istiyorum...

Yatmadan evvel 3 salavatı şerife ardından 10 fatiha , 11 ihlas ve tekrar 3 salavatı şerife okunur diyor mübarek alim...
Ve sağ tarafına yüz kıbleye gelecek şekilde neyi öğrenmek istiyorsanız hakkınızda ne hayırlı olduğunu niyyet ederek danışıyorsunuz...
Bu akıllara durgunluk veren havvastandır diyor mübarek Alizade... 
İnşallah hayırlı işlerinizi danışır sonucunu alırsınız....
19
Genel / Ayetel Kürsi Suresinin Faydala...
Son İleti Gönderen islam - Nov 11, 2017, 10:34 AM


Ayetel Kürsi Suresinin Faydaları ve Sırları

AYET-EL KÛRSİ !

" K u r ' â n - ı K e r i m 'i n E f e n d i s i "
(Kur'ân-ı Kerim'in Seyyidi ve en büyüğüdür.)
Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır.Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Ayetel Kürsi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve Ayetel Kürsi'yi dinlemek için tıklayınız… (www.ayetel-kursi.com)

Peygamber Efendimiz'in(SAV) Ayet-el Kûrsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAH'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH'ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret" buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH'u Teâlâ'nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH'u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur'ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye(RA), "İhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe(RA) "Kur'ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH'a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH'u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O'na Tazimde bulunur.)" (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH'u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir." (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH'ın C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH'u Teâlâ'ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır." (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arş'ın altındaki, Rahman'ın (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) "ALLAH'u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil'de, nede Zebur'da Ayet'el Kûrsi'den daha büyük bir Ayet indirmedi." (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
20
Genel / Ynt: Cumaniz Mübarek Olsun
Son İleti Gönderen islam - Oct 20, 2017, 02:12 PM
Tüm islam aleminin cumasi mubarek olsun
Sayfa 1 2 3 4 ... 10