Mar 20, 2018, 11:37 AM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Son İletiler

Sayfa 1 ... 8 9 10
91
Salavat-i Şerifeler / Yetmis bin salavat-ı şerife De...
Son İleti Gönderen islam - Mar 29, 2017, 09:06 AM

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم


Allâhümme Salli̇ Ve Selli̇m Alâ Seyyi̇di̇na Ve Mevlânâ Muhammedi̇n Bahri̇ Envâri̇ke
Ve Ma'deni̇ Esrâri̇ke Ve Li̇sâni̇ Hucceti̇ke Ve Urûsi̇ Memleketi̇ke Ve İmâmi̇ Hadrati̇ke
Ve Tirâzi̇ Mülki̇ke Ve Hazâi̇ni̇ Rahmeti̇ke Ve Tari̇yki Şeri̇ati̇kel Mütelezzi̇zi̇
Bi̇ Tevhiydi̇ke İnsâni̇ Ayni̇l Vücûdi̇ Ves Sebebi̇ Fî Külli̇ Mevcûdi̇n Ayni̇ A'yâni̇ Halkikel
Mütekaddi̇mi̇ Mi̇n Nûri̇ Diyâi̇ke Salâten Tühillü Uktedî Ve Teferri̇cü Bi̇hâ Kürbetî
Ve Tünkizünî Bi̇hâ Mi̇n Vahletî Ve Tükiylü Bi̇hâ Asratî Ve Takdî Bi̇hâ Hâcetî Salâten
Türdiyke Ve Türdiyhi̇ Ve Terdâ Bi̇hâ Annâ Yâ Rabbel Âlemi̇yne Adede Mâ Ehâta Bi̇hî
Ilmüke Ve Ahsâhü Ki̇tâbüke Ve Cerâ Bi̇hî Kalemüke Ve Sebekat Bi̇hî Meşîetüke
Ve Hassasathü İrâdetüke Ve Şehi̇det Bi̇hî Melâi̇ketüke Ve Adedel Emtâri̇ Vel Ahcâri̇
Ver Ri̇mâli̇ Ve Evrâkil Eşcâri̇ Ve Emvâci̇l Bi̇hâri̇ Ve Mi̇yâhi̇l Uyûni̇ Vel Âbâri̇
Vel Enhâri̇ Ve Melâi̇keti̇l Bi̇hâri̇ Ve Cemi̇yi Mâ Haleka Mevlânâ Mi̇n Evveli̇z Zemâni̇
İlâ Âhiri̇hi̇ Ve Mâ Medâ Fi̇yhi̇ Mi̇nel Leyli̇ Ven Nehâri̇ Vel Hamdü Li̇llâhi̇ Vahdehül Azîzi̇l Ğaffar.Evliyaların seyyidi Abdül Kadir Geylani Hazretleri seyahatlerinden birinde bir mağaranın kapısında bu mübarek salavat-ı şerifenin nakşedildiğini gördü.Bu salavat-ı şerife ellibin salavat yerine geçiyor yazıyordu.Bu söz büyük velinin acaibine gitti.Bunun üzerine Peygamberimizi( sallallahu aleyhi ve sellem ) rüyada gördü ve:


'Ya Resulallah bir defa okunması elli bin salavat-ı şerife yerine geçeceği haber verilen salavat hakkında ne buyurursunuz?'

İki cihanın güneşi Resulu Ekrem Efendimiz:

'Sözünü ettiğiniz salavat-ı şerifeyi bir defa okuyan elli bin değil yetmiş bin salavat-ı şerife yerine kaimdir.' buyurdular.
92
Salavat-i Şerifeler / Salavat-ı Şerife Getirmenin 42...
Son İleti Gönderen islam - Mar 29, 2017, 09:01 AM
Salavat - ı Şerife Getirmenin 42 Faydası

1.Allah ( c.c. ) ' ın emrine uymak ( Çünkü Allah ( c.c. ) Salavat - ı Şerife Getirmeyi Emrediyor. )
2.Allah ( c.c. ) ' ın yaptığını yapmak ( Çünkü Allah ( c.c. ) ' da Habibine Salavat getiriyor ve Rahmet Okuyor.)
3.Meleklere Uygunluk. ( Çünkü Meleklerde Salavat - ı Şerife Getiriyor. )
4.Allah ( c.c. ) ' dan 10 rahmet kazanmak.
5.10 Derecesi yükseltilmek
6.10 Sevap kazanmak
7.10 günahın silinmesi.
8.Duasının kabulunun ümit edilmesi.
9.Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın sefaatine kavuşma sebebi.
10.Kulun günahlarının affedilmesi ve ayıplarının örtülmesine vesile.
11.Kulun sıkıntılarının giderilmesine vesile..
12.Allah ( c.c. ) ! a yaklaşma vesilesi.
13.Sadaka vermek yerine geçer.
14.Kulun ne muradı varsa Allah ( c.c. ) ' dan dileği , onun yerine getirilmesi.
15.Ruhun ve Kalbinin temizlenmesi.
16.Kulun ölmeden Cennet ' le müjdelenmesi.
17.Kıyamet gününün siddetlerinden ve deshsetlerinden kurtulma vesilesi.
18.Resullüllah ( s.a.v. ) ' ın selamına cevap vermesi.
19.Unutulduğunu hatırlamak vesilesi.
20.Meclislerin güzel kokması sebebi.
21.Kıyamet günü oturduğu kalktığı meclislerde Salavat - ı Şerife okuduğu için o toplantılardan pişmanlığa düşmemesi.
22.Fakirliğin neyhi.Salavat - ı Şerife ' ye devam eden fakir olmaz.
23.Cimrilik vasıfından kurtulma vesilesi.
24.Resulüllah ( s.a.v. ) ' in ismi anıldığında Salavat getirmeyene yapılan beddualardan kurtulma vesilesi.
25.Sahibine Cennet yolunu göstermesi , terk edenede cehennem yolunu göstermesi.
26.Allah ( c.c. ) ve Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın isimlerinin anılmadığı meclisdeki piş kokusundan , leş kokusundan kurtulması.
27.Hangi kelama , hangi işe hamd ve Salavat ' ı Şerife ile başlanırsa , onun tamama ermesi.
28.Kulun Sırat ' tan geçebilmesi.
29.Allah ( c.c. ) ve Resulüllah ( s.a.v. ) ' a cefa yapmaktan kurtulur , getirmeyen insan sie Resulüllah ( s.a.v. ) ' a eziyet etmiş olur.
30.Allah ( c.c. ) ' ın Salavat ' ı Şerife getirene güzel övgüler yağdırmasına vesile.
31.Allah ( c.c. ) ' ın merhametinin rahmetinin sebebi.
32.Bereketlerin bollukların sebebi.
33.Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın muhabbetinin devamının ve ziyadasinin ve katlanarak artmasının sebebi.
34.Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın Salavat ' ı getireni sevmesinin sebebi.
35.Kulun hidayetinin ve kalbinin , hayatının , ruhani hayatının ve kalbinin dirilmesinin sebebi.
36.Salavat ' ı Şerife getirenin isminin babasının isminin ve sülalesi ile soyunun Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın yanında anılması.
37.Sırat ' ta mahşerde ayağının kaymaması islam yolunda ayağının sabit kalması.
38.Resulüllah ( s.a.v. ) ' ınüzerinde bulunan haklarından çok az bir hakkının ödenmesinin vesilesi.
39.Allah ( c.c. ) ' ın zikri , şükrü ve iyiliğini bilmek.
40.Kulun Rabbinden suali , duası bu arada kendi isteklerinin de Mevla tarafından görülmesine , Resulüllah ( s.a.v. ) a yaptığı duayı aracı kılması.
41.Salavat ' ı Şerife rabıta üzerine okunursa Resulüllah ( s.a.v. ) ' ın mübarek suretinin akla yerleşmesi ve mübarek rabıtanın kolaylaşması
42.Şeyh bulamayanların ve şeyhi olmayanın sırf Salavat ' ı Şerifeye davam ederek manen yetişmesinin garantisi.
93
Salavat-i Şerifeler / Peygamber efendimize salavat g...
Son İleti Gönderen islam - Mar 29, 2017, 07:27 AM
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

"Üzerime Salâvat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allah (c.c.) affeder. Allah'ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar."

"Üzerime bir defacık Salâvat-ı Şerife getiren kimse için Allah Teala görevli meleklere:
Bu kulumun üç gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir."

"Üzerime bin defa Salâvat getiren kimseye Allah (c.c.) narı ile azab etmez."

"Cibril bana: Ya Muhammed (s.a.v.) Sana senden önce hiçbir kimseye getirmedi im bir müjde ile geldim. Allah Teala senin için söyle buyurdu:
Ümmetin den kim ayakta iken üç defa Salâvat getirirse, oturmadan önce Allah (c.c.) onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah'ın affına mazhar olur, buyurunca efendimiz (s.a.v.) bu müjdeler üzerine şükür secdesine kapandı."

"Kim sabahları üzerime onar defa Salâvat getirirse kırk senelik günahı silinir."

"Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder."

"Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir."

"Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir."

"Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah'ın Resulü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu."

"Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur."

"İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir."Uz. Haşarıdan (r.a.) rivayetle:
Bana çok salavat getirin. Çünkü bana getireceğiniz salavatlar, bağışlanmaya vesilesidir. Benim için Derece ve Vesîle'yi isteyiniz. Çünkü bana verilecek oian Vesile, Rabbim katında sizin için şefaat sebebidir . 821. [2:88, Hadîs No: 1406]Fadâle bin Ubeyd anh'dan:

"Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem, Peygamber'e salatü selâm getirmeden dua eden bir adamın duasını duydu ve şöyle buyurdu: 'Bu adam acele etti.' Sonra onu çağırtıp ona veya başkasına şöyle dedi: 'Biriniz namaz kıldığında, Allah'a hamdü sena ile başlasın, sonra Peygamber Sallü aleyhi ve Sellem'e salatü selâm getirsin, ondan sonra istediği duayı yapsın'."Tirmizî


Ömer radıyellahü anh'dan, Allah Resulü Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdu,
"Dua gök ile yeryüzü arasında durur. Benim üzerime salatü selâm getirilmedikçe (Allah'a) yükselmez. Beni hayvanına binen adamın maşrapası yerine (alelade bir şey gibi) tutmayınız. Bana duanın başında, ortasında ve sonunda salatü selâm getirin!" Tirmizî

İbn Ebi Leylâ radıyellahü anh'dan:

"Bana Kâ'b bin Ucre rastladı ve şöyle dedi: 'Sana bir hediye vereyim mi?' Peygamber Sallü aleyhi ve Sellem bizim yanımıza çıktı; dedik ki:'Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl selâm vereceğimizi biliyoruz, fakat sana nasıl salâvat getireceğiz?''Şöyle deyin,' buyurdu:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ

'Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme. inneke Hamîdun Mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhîme. İnneke Hamîdun Mecîd'."Mâlik


Ebû Humeyd es-Sâ'idî radıyellahü anh'dan:
Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl salât edeceğiz?""Şöyle deyin," buyurdu

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ


"Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ salleyte alâ İbrâhîme. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve zürriyyetihi, kemâ bârekte alâ ibrâhîme. inneke Hamîdun Mecîd." Tirmizî


Enes anh'dan: (Allah Resulü aleyhive sellem buyurdu:

"Kim bana bir kere salavat-ı şerife getirirse, Allah ona on salat eder, on günahını siler, on derece de yükseltilir." Nesâî


Ebû Talha radıyellahü anh'dan:

"Bir gün Peygamber Sallü aleyhi ve Sellem yüzünde büyük bir sevinç ifadesiyle geldi.Dedik ki: 'Yüzünde sevinç ifadesi görüyoruz; hayırdır inşa.'Şöyle buyurdu:
'Bir melek geldi ve bana: 'Rabbînin sana selâmı var.' Diyor ki: Bir kimse sana bir kere salat ederse, ben ona on kere rahmet ederim. Sana bir kere selâm, ederse, ben ona on kere selâm ederim. Bu seni hoşnut etmez mî?'" Nesâî


İbn Mes'ûd anh'dan: Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:
"Kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salâtü selâm getirendir."

Ali radıyellahü anh'dan: Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:
"Yanında anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kişi cimrinin ta kendisidir."Tirmizî

İbn Mes'ûd radıyellahü anh'dan:
Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:
"Allah'ın, yeryüzünde gezici melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını bana ulaştırırlar." Nesâî.


Abdullah bin Dînâr anh'dan:

"İbn Ömer'in, Peygamber Sallü aleyhi ve Sellem'in kabri başında durup, ona, Ebû Bekr ve Ömer'e salâvat getirdiğini gördüm."Malik

Muhammed bin Yahya bin Hibbân, babasından, o da dedesinden:Bir adam dedi ki:
"Ey Allah'ın Resulü! Duamın üçte birini sana yapayım mı?"
"Evet."
"Üçte ikisini?"
"Evet."
"Bütün dualarım senin içindir" deyince, şöyle buyurdu:
"öyleyse dünya ve ahiret saadetin için, Allah senin yanında olacak ve senin için yeterli olacaktır." Taberanî, Mu'cemu'l-Kebîr

Ammâr bin Yâsir radıyellahü anh'dan, Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:


"Allah kabrimde bir melek görevlendirmiş ve ona bütün mahlûkatının sesini duyma yeteneğini vermiştir. Kıyamete kadar kim bana salâtü selâm getirirse, onun ve babasının ismini de söyleyerek 'falan oğlu filan sana salâtü selam getirdi' diyerek onun o salâtü selâmını bana ulaştırır." Bezzâr


Enes radıyellahü anh'dan, Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:

"Kim bana bir kere salâtü selâm getirirse Allah ona on salât eder, kim bana on kere salât getirirse Allah ona yüz salât eder. Kim bana yüz salât-ü selâm getirirse, Allah onun iki gözü arasına ateşten ve nifaktan beraat ettiğini yazar. Kıyamet gününde ise onu şehitlerleberaber kılar." Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat


Ka'b bin Ucre radıyellahü anh'dan:

"Bir gün Peygamber Sallü aleyhi ve Sellem minbere çıktı birinci basamağa çıktığında 'Amin!' dedi. Sonra diğer basamağa çıktı. Onda da 'Âmin!' dedi. Sonra üçüncü basamağa çıktı ve onda da: 'Âmin!' dedi. Minberden indikten sonra: 'Ey Allah'ın Resulü! Senden bugün bir söz duyduk.' diye sorduk.
'Duydunuz mu?'
'Evet' dedik; şöyle buyurdu: 'Birinci basamakta Cibril gelip bana şöyle dedi: 'Ana babasına ya da onlardan birine ihtiyarladıklarında erişip de onların sebebiyle cennete giremeyen (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun' Ben de ona karşılık 'Âmin!' dedim.
'Yanında anıldığında sana salâtü selâm getirmeyen de (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun' dedi, ben de 'Amin!' dedim.
'Ramazana erişip de bağışlanmayan (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun' dedi. Ben de: 'Amin!' dedim.' Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr


İbn Abbâs radıyellahü anh'dan: Allah Resulü Sallü aleyhi ve Sellem buyurdu:

"Kim bana salâtü selamı getirmeyi unutup ihmal ederse, cennet yolunu şaşırır."İbn Mâce


Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:
Herhangi bir topluluk bir mecliste oturur, orada uzun süre bekler; sonra da Allah'ı anmadan veya peygamberine salavat getirmeden da-ğılırlarsa Allah'a karşı bir kusur işlemiş olurlar. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar
1615. [3:150, Hadis No: 2982]


94
Sesli Dini Sohbetler Dinle / Ölümün Siddeti Kabir ve Kabir ...
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:33 PM

95
Sesli Dini Sohbetler Dinle / Namaz Kilmamanin Korkunç Tehli...
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:30 PM
96
Dini Filmler ve Belgeseller / Ölüm Gercegi izle
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:28 PM

97
Dini Filmler ve Belgeseller / Kuran'da Kiyamet Sahneleri izl...
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:26 PM
98
Dini Filmler ve Belgeseller / Kendini Arayan insan izle
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:24 PM
99
Dini Filmler ve Belgeseller / Kader ve Tevekkül izle
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:23 PM
100
Dini Filmler ve Belgeseller / Hayatin Amaci Nedir izle
Son İleti Gönderen islam - Mar 25, 2017, 09:21 PM

Sayfa 1 ... 8 9 10