Apr 20, 2018, 10:18 AM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Son İletiler

Sayfa 1 2 3 4 ... 10
11
Salavat-i Şerifeler / Gönenli Mehmed Hazretleri’nin ...
Son İleti Gönderen islam - Jan 16, 2018, 08:50 PM
GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ'NİN TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞUSALAVAT-I ŞERİFE

Bismilahirrahmanirrahiym

*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratilaslin nuraniyyeti ve lem'atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafissuveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatilasliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihifehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte verezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb'asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi vealeyhim teslimen kesiran kesira*

Fazileti:

Bu salavat-ı şerife aynı zamanda zamanın büyük velisi ve kutbu olan Ahmed BedeviHazretleri tertiplemiştir.En büyük salavatlardan olduğu hususunda alimlerin ittifakıvardır.Çok yüce esrarı ihtiva eden bu salavatı sabah ve akşamları üçer defa okumak,Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyyetini celbe cesile olur.Ayrıca maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesini saglar.
12
Salavat-i Şerifeler / Emir Buhari Hazretleri’nin Mus...
Son İleti Gönderen islam - Jan 16, 2018, 08:46 PM
EMİR BUHARİ HAZRETLERİ'NİN MUSİBETLEREKARŞI OKUDUĞU SALAVAT

Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim* Ya ıddeti ınde şiddeti* Ve yağavsi ınde kürbeti* Ve ya harisi ınde külli musiybeti* Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti* vesalli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy'ıl mürseliyn* Velhamdülillahi rabbil alemiyn.*

Bu duanın sırları:Emir Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki:

"-Her kim bu duayı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zararveremez.Yine akşamleyin okursa sabaha kadar kendisine hiçbir zarar ve musibetdokunmaz.Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur. Gerek semavi vegerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun."Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi
13
Salavat-i Şerifeler / Kevser Havuzundan Kana Kana İç...
Son İleti Gönderen islam - Jan 16, 2018, 08:42 PM
KEVSER HAVUZUNDAN KANA KANA İÇMEK İSTEYENLERİN OKUYACAĞI SALAVAT


Hasan-ı Basri(r.a.) buyuruyor.-Resulüllah Efendimiz Aleyhisselam'ın Kevser havuzundan kana kana su içmek isteyen kimseşu salavat-ı şerifeyi çokça okusun:

Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi vezürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi vealeyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn*
14
Salavat-i Şerifeler / Salavat-ı Şerifeler Hususunda ...
Son İleti Gönderen islam - Jan 16, 2018, 08:38 PM

SALAVAT-I ŞERİFELER HUSUSUNDA KISSALAR

Süfyan-ı Servi anlatıyor:"Kabe-i Mükerreme'yi tavaf ediyordum.Her adımında salavat-ı şerife getiren bir kimseyigördüm.Ona sordum:-Her makamın bir duası vardır.Neden dua etmez de hep salavat-ı şerife getirirsin?"O kimse bana cevap olarak dedi ki:-Hac niyeti ile babamla beraber yola düştük.Yolda, babam vefat etti.Birdendire,yüzüsimsiyah, gözleri gök gök ve başı hınzır başına döndü.Yanımızda bulunanlardan utandığımiçin konuyu kimseye açamadım.

Gece oldu.Babamın yüzünü örttüm ve büyük bir şaşkınlık içinde ne yapacağımı düşünürken uykum geldi.Rüyamda çadırın içinde birisinin girdiğini gördüm.O güne kadar onun kadar güzel yüzlükimseyi görmemiştim.Güzel kokusu yalnız bizim çadırı değil,her yeri doldurdu.İzzet ve vakarile gelip, babamın başucuna oturdu.Yüzünden perdeyi kaldırdı. Mübarek elini, babamınyüzüne sürdü.Birden üzüntüm sevince, zulmetim nura tebdil oldu.Çünkü babamın yüzüevvelkinden daha güzel olmuştu.O zat kalktı,gitmeye hazırlanırken,ona:-Kimsiniz? Diye sordum.Beni ve babamı, bu gurbet diyarında, bu büyük beladan ve halk içinde utanmaktan kurtardınız. O zat:-Sen beni tanımaz mısın?

Ben sahibül Kur'an, Muhammed Mustafa (s.a.v.)'yım.Senin baban,gerçi günahkar idi.Lakin , bana çok salavat getirirdi.Böyle bir musibete düçar olduğunu,bunun salavat-ı şerifesini bana getiren melek gelip haber verdi.Ben de gelip, onu bu beladankurtardım.Uykudan uyandığım zaman, çadırın içi güzel koku ile dolmuştu.Babamın yüzünüaçtım,yüzü nurlanmış, gözleri ve rengi güzelleşmişti.Bundan böyle artık ol hazreti seyyidilbeşerin salavat-ı şerifesiyle devamlı meşgul olacağım .Ta ki şefaatine nail olayım ve bütüntehlikelerden korunayım.Adamın biri salavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş.Bir gecerüyasında,Resulüllah(a.s.)'ı görmüş.Fahr-i kainat Efendimiz kendisine hiç iltifatbuyurmamışlar.

Mübarek yüzlerini, başka tarafa çevirmişler.Adamcağız, ağlayıp sızlayarak:-Ya Resulallah! Bana kızmana sebep nedir? Diye sormuş.Hazreti Peygamber (s.a.v.):-Ben seni tanımıyorum,buyurmuş.O kimse de: "Aman ya Resulalllah! Ben senin ümmetinden bir dertliyim." demiş. "Hemalimlerden işittiğime göre: Ben,ümmetimi kişinin evladını bildiğinden ziyade bilirim."Buyurmuşsunuz Beni nasıl tanımazsın?


Hazreti Fahr-i Alem cevaben:-Gerçekten öyledir.Ama ,sen bana salevat getirmiyorsun.Ben ümmetimi getirdiği salavatkadar tanırım, buyurmuş.Adamcağız, korku ve dehşet içinde uyanmış ve o günden sonra , her gün yüz defasalavat-ı şerife getirmeyi adet edinmiş.Günlerden bir gün, yine rüyasında Hazreti Peygamber(s.a.v.)'i görmüş ve şu müjdeyi almış:-Seni tanıyorum,ahirette sana şefaat edeceğim.

Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der:-Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık ben şöyle selamalırım:-Benden de ona selam olsun.Ayrıca onun için Allah'tan rahmet ve bereket diliyorum."Resulüllah (s.a.v.)'a salavat okumanın faziletini anlamak istiyorsan Allah Teala'nın şu emrinebak ve iyi düşün:"Allah ve melekleri peygambere salavat okurlar.

Ey iman edenler!Siz de ona salavat getirinizve tam bir teslimiyetle selam veriniz."Diğer ibadetler için Allahü Teala, sadece kullarına emir verdi.Ama resulallah'a salavat böyleolmadı.Önce bizatihi kendisi ona salavat okudu ve ona salavat okumak için melekelere emirverdi.Bundan sonra da mü'minlere salavat okumaları emrini verdi.İşte,bundan anlaşılıyor ki,Resulüllah'a salavat, çok faziletli bir  ibadettir.
15
Genel / Noel Kutlama, Putperest Roma'y...
Son İleti Gönderen islam - Dec 30, 2017, 12:28 PM

Noel Kutlama, Putperest Roma'ya Dayanan Bir Hurafedir

Noelin tanım ve tarihçesine baktığımız zaman, görülen odur ki, noel tam bir Ortaçağ hurafesidir. Hz. İsa (as) doğumu onuruna genellikle 25 Aralık tarihinde bir Hıristiyan yortusu olarak kutlanan noel, aslında Hıristiyanlığın tahrif edilmiş şeklinde bile kabul görmeyen, dinle bağlantısı olmayan bir ibadettir.

Noel geleneğinde Hıristiyan âleminde bir ittifakın bulunmadığını görüyoruz. Bazı kaynaklar, bir Roma görüşünde noelin 336 yılından daha önceki tarihlerde Roma'da Hıristiyan yortusu olarak kutlanmaya başladığını belirtmektedir. Fakat Doğu'da Kudüs hariç, bu kutlama günü bütün Hıristiyan merkezlerinde kutlanılan, etifanya yortusunun tarihi 6 Ocak'tır. Bu yortuda hem Hz. İsa (as)'ın doğumu ve hem de vaftiz edilmesi birleştirilerek kutlanmaktadır. Sonradan Doğu kiliseleri, tarihlerini değiştirerek 25 Aralık'ı benimsemiştir. Yalnız Ermeni kiliseleri ise bazı gerekçelerle bu tarihi benimsememiş ve noel kutlamalarına asla itibar etmemiştir. Ermeniler noeli Hıristiyanlık dışı görerek kiliselerinde daha radikal ve tutarlı, Ermenice bir tavra sahip oldukları vurgulanabilir.

Hıristiyan Batı, bugün 25 Aralık'ı noel yortusu olarak kutluyor, ama kendi geçmişlerinde bu tarihe rastlayan bir kutlama görülmemiştir. 25 Aralık'ta İran tanrılarından Mitra'nın doğum gününün kutlandığını görüyoruz. Noelde kullanılan çam ağaçları ise Hıristiyanlıktan çok önce Ortaçağ'dan beri yapılmakta olan ateş ve ışık törenlerinde kullanılmakta olan sembollerdir. Hindi kesme ise hint kültüründen gelme olabileceğini düşünmek daha da mantıklıdır. Her halükârda noelin bir "Hıristiyan mevlidi" olduğunu düşünürsek bile, bugün olayın dini anlamı ile hiçbir ilgisinin kalmamış olması bir yana, Müslüman olduklarını iddia eden zavallı toplulukların ilgi ve alakası nedir? Niçin Müslümanca kendi inandığı önderi, rehberi, Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (sav)'in doğum gününe kendi mevlitlerinde göstermedikleri ilgiyi Hıristiyan mevlitlerinde duymaktadırlar, neden? Düşündürücü ve üzücü değil midir? Müslümanlar yüzelli yıla yakın bir zamandan beri Batı medeniyetinin tesir sahası içine girmişler ve kendi öz kültür ve medeniyetlerine yabancı kalmışlardır. İbn-i Haldun şöyle diyor: "Fethedilen milletler, Fatih milletlerin örf ve âdetlerini benimser" ifadesinin acı gerçeğini yaşıyoruz. Müslümanlara sizler Müslümansınız, Hıristiyanların yılbaşını kutlamayı bırakın, etmeyin, gitmeyin demekle, bunu önlemek mümkün değildir. Sebepler değişmedikçe, neticeler değişmez. Yapılacak iş, ancak Müslümanların kendi kültür ve medeniyetlerini yükseltmelerini ve yarışta Batı'yı geçmeyi sağlamaktır. Fethedilmiş zavallılığından fatihlik şerefine geçmedikçe kurtuluş olmaz.

Musevilerin kendilerine mahsus dini bir takvimleri vardır. Aralarında bunu kullanırlar. Biz Müslümanların takvimi ise Hicret-i Nebeviyye ile başlayan kameriye takvimidir. İşte kendi kültürümüze yabancılaşmamız, sadece dış değerlerimizi koruyamamışızdır. İç ve dış değerlerimizi kaybettiren, onların emperyalist zihniyetli baskıları olmuştur. İslâmi takvimi ihmal edişimizin suçunu sadece takvim devriminin üzerine atmakla mesuliyetten ve vebalden kurtulamayız. Bunun asıl suçu Müslümanlardadır. Biz kendi değerlerimizi koruyamamışız. Masonların, siyonistlerin ve ateistlerin tek kelime ile düşmanlarımızın üzerine atıp kendimizi temize çıkarma sevdasından vazgeçmeliyiz. Mesele, İslâmi kişilik meselesidir. Önce bunu korumalı ve buna sahip olmalı ve bunu korumak için tabii hukuk prensiplerinin ve evrensel insan haklarının beyannamesinin tanıdığı bütün imkânlarla çalışmalıyız. İlimde, kültürde, aksiyonda, ahlâkta, sanatta, estetikte muarızlarımızı geçmeliyiz. Onlardan daha güçlü, daha çalışkan, daha şecaatli olmalıyız. Netice itibariyle diyoruz ki, şikâyetle, sızlanmakla bir yere varamayız. Kendimize, özümüze, benliğimize, kültür ve medeniyetimize, İslâmi kişilik ve kimliğimize dönmek mecburiyetindeyiz. Güçlü ve olgun Müslüman olursak, Yahudi ve Hıristiyanların kimliğini reddedersek, putperest Roma ve Hıristiyan Avrupa'nın noel zihniyetiyle değil de, Kur'ani ve Peygamberî hayatı benimsersek, kurtuluş olur diyoruz.

FETHİ KOZAN
16
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen islam - Dec 16, 2017, 07:56 AM
Hocam  anlatamadim cuz değil
Sayfa sayfa hatimine  ulasamiyorum.
Kardesim online dinleme bölümlerinde cikan bir sorun nedeniyle simdilik ulasima kapattik insAllah en kisa zamanda yine acilacak
17
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 13, 2017, 08:54 AM
Hocam  anlatamadim cuz değil
Sayfa sayfa hatimine  ulasamiyorum.
18
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 12, 2017, 07:36 PM
Sayfa  sayfa dinliyordum şimdiye kadar
Şimdi maalesef  olmuyor
19
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen islam - Dec 09, 2017, 05:17 PM
Selamun aleykum kardesim bahsetiginiz hatim yukaridaki linklerde yok asagidaki linkten indirebilirsiniz

https://archive.org/download/Abdulkadir-Sehitoglu-Hatim
20
Kuran-i Kerim Sesli ve Görüntülü / Ynt: Sayfa Sayfa Kesilmis Kura...
Son İleti Gönderen Zehra - Dec 09, 2017, 10:48 AM
Abdulkadir sehitogulu hatimine  neden ulasamiyorum
Sayfa 1 2 3 4 ... 10