errahman.de

HZ.MUHAMMED SAV => Salavat-i Şerifeler => Konuyu başlatan: islam - Jan 16, 2018, 08:50 PM

Başlık: Gönenli Mehmed Hazretleri’nin Talebelerine Tavsiye Buyurduğu Salavat-ı Şerife
Gönderen: islam - Jan 16, 2018, 08:50 PM
GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ'NİN TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞUSALAVAT-I ŞERİFE

Bismilahirrahmanirrahiym

*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratilaslin nuraniyyeti ve lem'atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafissuveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatilasliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihifehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte verezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb'asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi vealeyhim teslimen kesiran kesira*

Fazileti:

Bu salavat-ı şerife aynı zamanda zamanın büyük velisi ve kutbu olan Ahmed BedeviHazretleri tertiplemiştir.En büyük salavatlardan olduğu hususunda alimlerin ittifakıvardır.Çok yüce esrarı ihtiva eden bu salavatı sabah ve akşamları üçer defa okumak,Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyyetini celbe cesile olur.Ayrıca maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesini saglar.